“•There remains to be a gender commit gap where Ladies of all ages normally usually are not paid out an identical sum for finishing up the identical get the job done that Males do.”A lot less organizations provide you with paid out parental depart for fellas than for Gals, in addition to that considerably less Grownup males report obtaining c… Read More


....Chùa Phước Hậu: Các chương trình sinh hoạt tu học và hoằng pháp của Chùa Phước Hậu và Gia đình Phật tử Tịnh Giác tại thành phố Milwaukee, tiểu bang Wisconsin, Hoa kỳ.All of the income elevated will go to Hope Healthcare facility, a kid's hospital accountable for preserving thousands of life inside th… Read More


[i]Nước tàn sông núi còn đây Thanh xuân cây cỏ mọc đầy khắp nơi Cảm thời hoa cũng lệ rơi Chim kia cũng sợ hận người lìa tan Lửa phong ba tháng lan tràn Thư nhà đưa đến muôn vàng chắt chiu Xoa đầu tóc bạc ngắn nhiều So le lởm chởm khó điều cài trâmWith that in mind, officers wa… Read More